Rada Nadzorcza

Piotr Miałkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Miałkowski Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do Zarządu Getin Holding, od 2018 roku był Wiceprezesem Zarządu Idea Banku. W latach 2000-2018 był związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, później jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999 KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group,

1999 – 2000 BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

2000 – 2013 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości

2013 – 2017 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej

2018 Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

2018 – 2020 Idea Bank SA, Wiceprezes Zarządu

2021 - Getin Holding SA – Wiceprezes Zarządu

---------

Krzysztof Florczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń, w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak pełni funkcje Prezesa Zarządu Idea Money SA. W latach 2015 – 2020 w Getin Holding S.A. odpowiadał za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marcu 2015 r. objął  stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w  lipcu 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.:  Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
 • Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
 • Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie
 • M.W. Trade S.A. we Wrocławiu

---------

Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Pan Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku „Polbank" SA. Od IX 1995 do 2004 r. Wiceprezes Zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym SA. W latach 2004 - 2008 Wiceprezes Zarządu w Getin Bank SA. (poprzednio GBG SA). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w Idea Bank SA. W okresie marzec 2016 – luty 2018 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w LC CORP SA., pozostaje zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

 • Członek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.,
 • Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),
 • Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A., w tym Członek Komitetu Audytu,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej HAPPY MILES S.A.

---------

Bogdan Frąckiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi.

W latach 1980 - 1984 był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych. W latach 1995 - 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA . W latach 2010 - 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami finansowymi Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 - 2013

Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o.


Inne pełnione obecnie funkcje:

• Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A., w tym Przewodniczący

Komitetu Audytu RN.

• Od 2019 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu

RN.

• Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA.

• Od 2019 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej Getin Holding w tym Członek Komitetu Audytu i Członek

Komitetu d.s. Wynagrodzeń i Zatrudnienia

• Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.

• Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA.

• Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA., w tym niezależny Członek Komitetu Audytu.

• Od 30 maja 2021 Członek Rady Nadzorczej Home Broker S.A.

---------

Stanisław Wlazło - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie - Elbost Sp. z o.o. – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
 • 2012 – obecnie - Rewersis Sp. z o.o – współwłaściciel, Prezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2002 – 2003 - Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
 • 2001 - STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych,
 • 1999 – 2001 - MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu,
 • 1998 – 1999 - Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy, Prokurent Spółki,
 • 1995 - 1998 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
 • 1995 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu - specjalista ds. finansowych,
 • 1994 - 1995 - Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Oddziału,
 • 1992 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu - Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu,
 • 1985 - 1992 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach - referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego.


Członkowstwo w Radach Nadzorczych:

 • 2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA
 • 2021 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
 • 2018 – obecnie - Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie,
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu - Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie - Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2016 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2016 – 2017 - Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
 • 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 - Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
 • 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.

---------

Maciej Mizuro - Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

 • 01’2017-dzisiaj Prezes Zarządu w Motor-Presse Polska Sp. z o.o.- odpowiedzialny za zarządzanie wydawnictwem
 • Od 2018 do 04’2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Efimea S.A.
 • 05’2012-12’2016 Dyrektor finansowy/członek zarządu MW Trade S.A., odpowiedzialny za finanse i dział prawny
 • 2009-05’2012 Dyrektor Finansowy (CFO)- Motor-Presse Polska Sp. z o.o. (Wrocław)- wydawca czasopism i serwisów internetowych: motoryzacyjnych i lifestyle, spółka-córka koncernu Bertelsmann
 • Od 2010 Członek Rady Nadzorczej domu maklerskiego Caspar Asset Management S.A. i Caspar TFI S.A.
 • 2008-2009 Kierownik ds. Finansowych Schaeffler Polska Sp. z o.o. (Warszawa) spółka córka koncernu Schaefffler Group- światowego lidera w produkcji łożysk i komponentów mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym
 • 2007-2008 Dyrektor Finansowy w M.W. Trade S.A.
 • 2006 Likwidator Spółki Multi-Press Sp z o.o.
 • 1998-2006 Dyrektor Finansowy, prokurent w Vogel Burda Communications Sp. z o.o. (daw. Vogel Publishing) z siedzibą we Wrocławiu. Kompleksowa odpowiedzialność za finanse spółki w tym za księgowość finansową, kontroling (planowanie i raportowanie), obrót prawny, politykę podatkową, procesy M&A, IT (w tym bazy danych)
 • 2003-2006 Dyrektor Finansowy, Wiceprezes zarządu (wcześniej prokurent) w Lupus Sp. z o.o. (Warszawa) wydawcy prasy komputerowej przejętej przez Vogel Burda Holding (wspólnika Vogel Burda Communications) pod koniec 2003 roku. Spółka została połączona z Vogel Burda Communications.
 • 2002-2006 Prezes Zarządu w Vogel Business Media Sp. z o.o. (Wrocław)- wydawcy czasopism b-t-b, jednej ze spółek córek Vogel Medien. Funkcja pełniona równolegle do innych stanowisk w grupie Vogel Medien.
 • 2001 Dyrektor Finansowy w Poland.com S.A. Jako przedstawiciel mniejszościowego udziałowca (Vogel Burda Communications) był odpowiedzialny za organizację finansów spółki (joint-venture z funduszem MCI Management) oraz sprawy formalno-prawne w okresie jej powstawania, objęcie członkostwa w zarządzie Spółki.
 • 1996-1997 Kontroler Finansowy w Vogel Publishing Sp. z o.o. (spółce córce Vogel Medien Gruppe) czołowym wydawcy prasy komputerowej w Polsce. Odpowiedzialny za wprowadzenie od podstaw, a potem nadzorowanie i rozwój systemu kontrolingu współpracy wg. zasad wskazanych przez centrale holdingu.

Udział w organizacjach branżowych:

 • 2003-2005 Arbiter Sądu Koleżeńskiego przy Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Wykształcenie:

 • 1997-1998 Studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej- Systemy Zarządzania i Finanse
 • 1995 Szkolenie w Vogel Medien Gruppe w Wurzburgu (Niemcy) w dziale kontrolingu
 • 1990-1995 Studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Informatyka, specjalność Systemy Informacji Naukowo Technicznej- ukończone we wrześniu 1995- magister inżynier informatyk.

---------

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności.

W latach 2004 - 2007 był założycielem i Prezesem Zarządu M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej DATAWALK SA z siedzibą we Wrocławiu.

 

Stanisław Wlazło i Bogdan Frąckiewicz spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady 2.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Fair Play Solidna firma GPW