Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Rada Nadzorcza

Krzysztof Jarosław Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-elektryka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Od 2016 roku Krzysztof Jarosław Bielecki jest I Wiceprezesem Zarządu Getin Holding S.A.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

-        Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie.

Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2003 roku jest związana zawodowo z Getin Holding S.A., gdzie pełniła m.in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej. Od 2014 roku Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A.

 Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Open Finance S.A. w Warszawie,

-        Idea Money S.A. w Warszawie,

-        Getin International S.A. we Wrocławiu,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Getin Leasing S.A. we Wrocławiu,

-        M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,

-        Home Broker S.A. w Warszawie,

-        Idea Leasing S.A. we Wrocławiu.

Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.
W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. W marcu 2016 powołany na stanowisko 

I wiceprezesa zarządu w LC CORP S.A., zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing&Fleet S.A.,

-        Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Jakub Malski pełni również funkcję członka rady nadzorczej oraz członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej 

Dawid Sukacz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie; doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: CFA oraz CIIA. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r.; początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od 1998 do 2003 r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej.
Od 2004 do 2009 roku związany z grupą BBI, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu BBI Capital S.A., a od września 2005 do października 2006 roku również funkcję Prezesa Zarządu BBI Development S.A.
Od 2010 roku do chwili obecnej jest partnerem zarządzającym w funduszu private equity 21 Concordia.

Od 2016 roku Dawid Sukacz jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.
Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital).
W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management S.A.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).
W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl S.A. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju.
W latach 2012 – 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej.
Od 2014 roku Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego.
Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management S.A., S4E S.A., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue S.A., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl S.A., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E S.A., One-2-One S.A., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl S.A., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl S.A., Trinity S.A.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

---------

Dawid Sukacz oraz Andrzej Jasieniecki spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

pliki cookie
29.01.2016
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZOBACZ WYKRES AKTUALNYCH NOTOWAŃ

2017-10-17 09:03:59
6.55 -0.46%

AKTUALNY KURS AKCJI

Fair Play Solidna firma GPW