Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Rada Nadzorcza

Krzysztof Jarosław Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-elektryka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Od 2016 roku Krzysztof Jarosław Bielecki jest I Wiceprezesem Zarządu Getin Holding S.A.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

-        Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie.

--

Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2003 roku jest związana zawodowo z Getin Holding S.A., gdzie pełniła m.in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej. Od 2014 roku Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A.

 Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Open Finance S.A. w Warszawie,

-        Idea Money S.A. w Warszawie,

-        Getin International S.A. we Wrocławiu,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Getin Leasing S.A. we Wrocławiu,

-        M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,

-        Home Broker S.A. w Warszawie,

-        Idea Leasing S.A. we Wrocławiu.

--

Krzysztof Florczak - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń, w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak w Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marcu 2015 r. objął  stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w  lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.:  Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

  • ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
  • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie (Przewodniczący)
  • Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie

--

Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.
W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. W marcu 2016 powołany na stanowisko 

I wiceprezesa zarządu w LC CORP S.A., zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing&Fleet S.A.,

-        Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Jakub Malski pełni również funkcję członka rady nadzorczej oraz członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

--

Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.
Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital).
W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management S.A.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).
W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl S.A. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju.
W latach 2012 – 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej.
Od 2014 roku Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego.
Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management S.A., S4E S.A., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue S.A., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl S.A., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E S.A., One-2-One S.A., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl S.A., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl S.A., Trinity S.A.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

--

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w roku 1999 ukończył administrację i zarządzanie.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności.

W latach 2004 - 2007 był  współzałożycielem i Prezesem Zarządu Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu.

--

dr Mieczysław Groszek - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Członek Komitetu Audytu

Doktor ekonomii (tytuł uzyskany w Szkole Głównej Handlowej). Autor wielu publikacji naukowych.
W ostatnich latach przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Bank Ochrony Środowiska, TUiR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Wiceprzewodniczący Rady w Krajowej Izbie Rozliczeniowej – (Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń). Przewodniczący Rady Fundacji Poszanowania Energii. W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa).
Członek  High  Level  Expert  Group  on  Sustainable  Finance - Grupy  Ekspertów Wysokiego Szczebla na rzecz zrównoważonego rozwoju – przy Komisji Europejskiej.
Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.

06.2017 – obecnie

Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

2010 - 04.2017

Wiceprezes Związku Banków Polskich, przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej  w  Brukseli,  gdzie w  latach  2015-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i Wynagrodzeń

2002-2010

Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o.

1999-2001

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu      MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem

1998-1999

Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA (ds. zarządzania aktywami)

1992-1998

Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA

1973-1991

pracownik  naukowy  na  stanowiskach  asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

---------

Dr Mieczysław Groszek i Andrzej Jasieniecki spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

pliki cookie
29.01.2016
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Fair Play Solidna firma GPW