Aktualności

NWZA 9 maja 2022 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 9 maja 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. ul. Powstańców Śląskich 125/200, o godzinie 12:00.


> więcej

Zapisy na sprzedaż akcji w Spółki w ramach wezwania.


Trwa przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki M.W. Trade S.A. (Spółka) w ramach Wezwania ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2022 r. przez M.W. Trade S.A. oraz Beyondream Investments Limited.

Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 8.384.440 akcji co daje 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oferowana cena wynosi 5 zł za jedną akcję. Zapisy w wezwaniu można składać do 18 marca 2022 r.


> więcej

Spełnienie się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A.


W dniu 16 marca 2022 r. Spółka, Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) („BD”) oraz pan Rafał Wasilewski zawarły umowę organizacyjną. Zawarcie Umowy stanowiło jedyny warunek, pod jakim Spółka oraz BD ogłosiły, 27 stycznia 2022 r., wspólnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


> więcej

ZWZA 14 kwietnia 2022 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 14 kwietnia 2022 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

Przyjmowanie zapisów na akcje M.W.Trade S.A.


W dniu dzisiejszym rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na akcje M.W.Trade S.A. zgodnie z wezwaniem z dnia 27 stycznia 2022 roku.


> więcej

Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki


W dniu 27 stycznia 2022 roku Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki (treść Wezwania).

Dedykowana zakładka na stronie www M.W. Trade .


> więcej

NWZA 20 stycznia 2022 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 20 stycznia 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 11:00.

Informacje o NWZA
Link do prezentacji dla Akcjonariuszy


> więcej

ZWZA 25 maja 2021 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 25 maja 2021 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

NWZA 28 sierpnia 2020 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 28 sierpnia 2020 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

Wypłata dywidendy


W dniu 29 maja 2020 roku Spółka M.W. Trade S.A. wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w kwocie 2,10 PLN na jedną akcje, to jest w łącznej kwocie 17 607 324 PLN. Dywidenda została wypłacona ze środków kapitału zapasowego Spółki, przekazanych uprzednio na ten kapitał z zysków Spółki.


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE