Akcjonariusze

Akcjonariat Spółki na podstawie ustawowych zawiadomień Akcjonariuszy**:
* podmiot zależny od Pana Rafała Wasilewskiego, Prezesa Zarządu
** łączny stan posiadania przez Pana Marcina Billewicza bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Certus Development Sp. z o.o.

Akcjonariusze  liczba akcji/głosów na WZA udział w ogólnej liczbie akcji/głosów na WZA (%)
Getin Holding SA   4 298 301    51,27%
Beyondream Investments Ltd   1 680 000    20,04%
Quercus TFI SA       856 764    10,22%
Pozostali    1 549 375    18,47%
TOTAL   8 384 440    100,00%
Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE