ROZWIĄZANIA DLA JST

Zdrowe podstawy, solidne korzenie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką należącą do Grupy Kapitałowej Getin Holding SA – jednej z największych w Polsce, która skupia miedzy innymi instytucje finansowe, w tym banki. W finansowaniu podmiotów sektora publicznego M.W. Trade SA współpracuje ściśle  z Idea Bank SA oraz  wieloma  innymi bankami.  Dzięki temu zapewniamy dostęp do produktów typowo bankowych, jak również mamy możliwość zaangażowania środków  bankowych w projekty wykraczające poza standard tych produktów. Daje nam to ogromną przewagę na rynku usług finansowych i możliwość  zaoferowania szerokiego wachlarza elastycznych oraz innowacyjnych rozwiązań.


Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy następujące formy wsparcia:

 


Fair Play Solidna firma GPW