RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE


M.W. Trade SA jest instytucją finansową od 2007 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

M.W. Trade SA nie jest jednostką dominującą w stosunku do żadnego podmiotu. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Getin Holding SA.

We wrześniu 2007 roku Spółka zadebiutowała na rynku akcji NewConnect opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast od grudnia 2008 roku akcje M.W. Trade SA notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych.

archiwum aktualności RI 

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE