Wykup obligacji serii D2016

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 13-06-2018

W dniu 11 czerwca 2018 roku M.W. Trade dokonał wykupu obligacji serii D2016, wyemitowanych 10 czerwca 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. M.W. Trade terminowo wywiązał się z obowiązku wykupu papierów dłużnych, w kwocie 30,3 mln PLN (30 300 obligacji w cenie 1 000 PLN każda).
Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE