Emisja obligacji serii E2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 04-09-2018

W dniu 4 września 2018 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała emisji obligacji serii E2018 w kwocie 6,8 mln PLN  (6 848 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE