Przedterminowy,częściowy wykup obligacji serii A2016

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 24-09-2018

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji serii A2016  (Obligacje) (WEO), 24 września 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

  • obligacje zwykłe na okaziciela serii A2016 wyemitowane 26 stycznia 2016 roku,
  • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00153,
  • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
  • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
  • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
  • termin Wykupu: 26 października 2018 roku,
  • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 18 października 2018 roku,
  • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie    i na warunkach przewidzianych w pkt 7.3 WEO,
  • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
  • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2016.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE