Spłata obligacji serii A2016

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 28-01-2019

W dniu 29 stycznia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii A2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 26 stycznia 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Częściowy przedterminowy wykup obligacji w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w celu ich umorzenia miał miejsce w dniu 26 października 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE