Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Spłata obligacji serii F2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 06-11-2019

W dniu 6 listopada 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii F2018 w kwocie 3,5 mln PLN  (3 496 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 5 listopada 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW