Nasze wartości

Ramy strategiczne

Misją Spółki jest wspieranie rynku medycznego, w szczególności sektora publicznego. Działalność Spółki koncentruje się na obsłudze operacyjnej własnego portfela opartego na restrukturyzacji zobowiązań bądź finansowania bezpośredniego podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz na aktywności zmierzającej do zwiększenia aktywów partnerów współpracujących w segmencie ochrony zdrowia, w szczególności poprzez świadczenie usług pośrednictwa finansowego na rzecz partnerów finansujących i SPZOZ.

W swoim działaniu na rzecz rynku medycznego Spółka dąży do zaoferowania najwyższych standardów obsługi, sprawnego procesu oraz wysokiej dbałości o klienta.

Na początku 2022 roku Spółka oraz Beyondream Investments Limited („BD”) jako jeden z większościowych akcjonariuszy ogłosiły publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

Zamiarem Wzywających oraz GH jest, aby Getin Holding S.A. przestał być akcjonariuszem Spółki (Spółka przestanie należeć do Grupy Getin). Zamiarem Wzywających jest umorzenie akcji, które zostaną nabyte w ramach Wezwania.

Zamiarem BD jest, aby Spółka kontynuowała działalność w dotychczasowej formie spółki publicznej w zakresie odpowiadającym profilowi i kompetencjom Spółki z poszerzeniem o nowe obszary działalności, które mogą wynikać ze strategii Spółki, która zostanie opracowana i przedstawiona po Wezwaniu.

Nasze wartości

Filozofia biznesu

Najważniejszymi wartościami dla nas są życie i zdrowie człowieka, dlatego dbamy o wysoką jakość naszych usług i produktów. Służymy ekspercką wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym wspieramy placówki z sektora służby zdrowia. Szanujemy potrzeby naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. We wszystkim, co robimy, stawiamy na profesjonalizm.

Co nas wyróżnia

  • bezpieczeństwo - jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem działającym w dużej grupie kapitałowej
  • profesjonalizm - wdrażamy rozwiązania adekwatne do oczekiwań naszych klientów
  • elastyczność - szybko reagujemy na zmieniające się potrzeby rynku, dostosowując do nich sposoby działania
  • dbałość o jakość – pracujemy w sposób minimalizujący ryzyko i maksymalizujący    bezpieczeństwo interesariuszy
  • efektywność - jesteśmy nieustannie zaangażowani w tworzenie skutecznych rozwiązań finansowych
  • wysoka kultura biznesu – postępujemy etycznie i transparentnie zarówno w kontaktach z klientami i partnerami jak i wewnątrz organizacjiFair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE