Nasze wartości

Ramy strategiczne

Misją Spółki jest wspieranie rynku medycznego poprzez oferowanie produktów i usług finansowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i innych podmiotów działających na tym rynku. Realizując swoją strategię Spółka koncentruje się na budowaniu portfela o wysokiej jakości aktywów na rzecz podmiotów współpracujących (finansujących) oraz na obsłudze operacyjnej własnego portfela opartego na restrukturyzacji zobowiązań podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu produktu Hospital Fund bądź finansowania bezpośredniego w formie pożyczek. W swoim działaniu na rzecz rynku medycznego Spółka dąży do zaoferowania najwyższych standardów obsługi, sprawnego procesu oraz wysokiej dbałości o klienta. Celem Spółki jest zwiększenie aktywów partnerów współpracujących poprzez zaoferowanie najlepiej dobranych produktów i usług finansowych do potrzeb klientów.

Nasze wartości

Filozofia biznesu

Najważniejszymi wartościami dla nas są życie i zdrowie człowieka, dlatego dbamy o wysoką jakość naszych produktów. Służymy ekspercką wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym przywracamy płynność finansową placówkom z sektora służby zdrowia. Szanujemy potrzeby naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. We wszystkim, co robimy, stawiamy na profesjonalizm.

Co nas wyróżnia

  • bezpieczeństwo - jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem działającym w dużej grupie kapitałowej
  • profesjonalizm - wdrażamy rozwiązania adekwatne do oczekiwań naszych klientów
  • elastyczność - szybko reagujemy na zmieniające się potrzeby rynku, dostosowując do nich sposoby działania
  • dbałość o jakość – pracujemy w sposób minimalizujący ryzyko i maksymalizujący    bezpieczeństwo interesariuszy
  • efektywność - jesteśmy nieustannie zaangażowani w tworzenie skutecznych rozwiązań finansowych
  • wysoka kultura biznesu – postępujemy etycznie i transparentnie zarówno w kontaktach z klientami i partnerami jak i wewnątrz organizacjiFair Play Solidna firma GPW