Zarząd

Marlena Panenka-Jakubiak
Prezes Zarządu,

Pani Marlena Panenka-Jakubiak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praktycznego Zarządzania Finansami.

Z M.W. Trade SA związana jest od 2010 roku; od początku 2017 roku kieruje, jako Członek Zarządu, Działem Finansów (obszary: Ryzyka, Controllingu, Księgowości, Relacji Inwestorskich) oraz Działem Prawnym Spółki i Zespołem Wsparcia Komitetu Audytu. Jako wieloletni członek Komitetu Inwestycyjnego M.W. Trade SA Marlena Panenka-Jakubiak ocenia i rekomenduje projekty inwestycyjne, ma czynny wpływ na rozszerzanie oferty produktowej Spółki, kreuje schematy transakcji w kontekście compliance; na co dzień odpowiada także m.in. za: zarządzanie portfelem wierzytelności oraz nadzór nad jego wyceną, strukturyzację transakcji, płynność finansową, budowanie modeli zarządczych, pozyskiwanie i dywersyfikację źródeł kapitału, tworzenie i implementację procedur oraz audyt.


Grzegorz Rojewski
Członek Zarządu,

Pan Grzegorz Rojewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż.  podstawowych problemów techniki.

Z rynkiem usług finansowych jest związany od 1994 roku odnosząc sukcesy w zarządzaniu instytucjami bankowymi i pośrednictwa finansowego. Jako wieloletni członek zarządów bezpośrednio zarządzał lub nadzorował obszary marketingu, rozwoju produktów i sprzedaży, a także ryzyka i operacji.

Od 1994 do 2009 roku związany był z grupą AIG (American International Group przejęła w latach 1998-2000 CLA Credit Leasing Assistance SA z siedzibą we Wrocławiu oraz Bank Podlaski SA w Siedlcach). W spółkach Grupy AIG w Polsce zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Biura Terenowego, Prezesa Zarządu AIG Market Service sp. z o.o. oraz AIG Credit SA, Członka Zarządu AIG Bank Polska SA odpowiedzialnego za obszar ryzyka kredytowego i windykacji oraz Członka Zarządu AIG Bank Polska SA odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Od 2006 roku Pan Grzegorz Rojewski był Prezesem Zarządu AIG BANK Polska SA.

W roku 2011 Pan Grzegorz Rojewski był Prezesem Zarządu spółki Doradcy24 SA działającej na rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych, notowanej na NewConnect.

Od końca 2011 do 2015 roku był Dyrektorem Generalnym Sygma Banque Societe Anonyme SA oddział w Polsce, gdzie zarządzał procesem optymalizacji kosztowej i produktowej oraz zmiany modelu biznesowego Banku.

Na przełomie lat 2017 i 2018 Grzegorz Rojewski był Dyrektorem Operacyjnym w Hoist Polska sp. z o.o. nadzorując Departamenty Windykacji Sądowej, Back-Office, Postępowania Egzekucyjnego, IT oraz Compliance i Ryzyka.
 

Fair Play Solidna firma GPW