Zarząd

Rafał Wasilewski

Prezes Zarządu,

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności.

W latach 2004 - 2007 był założycielem i Prezesem Zarządu M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej DATAWALK SA z siedzibą we Wrocławiu.


Maciej Mizuro 

Wiceprezes Zarządu,

Maciej Mizuro ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w 1995 roku dodatkowo ukończył studia podyplomowe Systemy zarządzania i Finanse również na Politechnice Wrocławskiej.

Maciej Mizuro posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami kapitałowymi i ich finansami.

W latach 1995-2006 zajmował różne stanowiska zawiązane z zarządzaniem finansami (kontroler finansowy, później dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu) w spółkach grupy Vogel Medien w Polsce.

W latach 2007-2008 jako dyrektor finansowy oraz 2012-2016 jako dyrektor finansowy/członek zarządu pracował w spółce M.W. Trade S.A.

W latach 2009-2012 pełnił funkcję dyrektora finansowego (CFO) w spółce Motor-Presse Polska Sp. z o.o.

W okresie 06’21 do 03’22 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A

Dodatkowo od 2010 roku jest członkiem Rady Nadzorczej domu maklerskiego Caspar Asset Management S.A. i Caspar TFI S.A., a od 2017 roku jest prezesem zarządu spółki Motor-Presse Polska Sp. z o.o.
 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE