Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Zarząd


Rafał Wasilewski
    
Prezes Zarządu


nadzoruje Dział Administracji, obszary wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w roku 1999 ukończył administrację i zarządzanie.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności. W latach 2004 - 2007 był  wspólnikiem i Prezesem Zarządu Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną.

Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej PiLab SA.


Marlena Panenka-Jakubiak

Członek Zarządu

kieruje Działem Finansów (obszary: ryzyka, controllingu i analiz, księgowości i HR) oraz Działem Prawnym Spółki.

Marlena Panenka-Jakubiak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praktycznego Zarządzania Finansami.

Z M.W. Trade SA związana jest od 2010 roku; od początku 2014 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Controllingu i Ryzyka. Jako wieloletni członek Komitetu Inwestycyjnego M.W. Trade SA Marlena Panenka-Jakubiak ocenia i rekomenduje projekty inwestycyjne, ma czynny wpływ na rozszerzanie oferty produktowej Spółki, kreuje schematy transakcji w kontekście compliance; na co dzień odpowiada także m.in. za: zarządzanie portfelem wierzytelności oraz nadzór nad jego wyceną, strukturyzację transakcji, płynność finansową, budowanie modeli zarządczych, pozyskiwanie i dywersyfikację źródeł kapitału, tworzenie i implementację procedur oraz audyt.

Ekspercką wiedzę zdobyła w sektorze finansowym i inwestycyjnym. I tak w latach 2009–2010, jako Analityk w Global Credit Development Fund Polska sp. z o.o., zaangażowana była w budowę modeli budżetowych i opłacalności inwestycji, przeprowadzała analizy potencjału rynku, odpowiadała za obszary sprawozdawczości finansowej, uczestniczyła w rozwoju przedsięwzięć krajowych, jednocześnie zapewniała wsparcie bieżące projektów zagranicznych. Wcześniej, w latach 2008–2009, Marlena Panenka-Jakubiak, pełniąc funkcję Specjalisty ds. Analiz i Rozliczeń w Euro Debt Group sp. z o.o., stworzyła od podstaw Dział Analiz i Rozliczeń tej spółki oraz wprowadziła w niej procedury wewnętrzne. Obowiązki Marleny Panenki-Jakubiak na tym stanowisku obejmowały w szczególności: analizy portfela należności i długu finansowego, planowanie i kontrolę transakcyjnych przepływów pieniężnych, kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczania kontraktów.


Dariusz Strojewski

Członek Zarządu

zarządza Działem Handlowym oraz obszarami marketingu i PR Spółki.

Dariusz Strojewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Fizyki  Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, który ukończył
w roku 1984. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1986-1987    Asystent, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej

w latach 1987-1992    Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt, Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa

w latach 1990-1991    Starszy Specjalista, Ministerstwo Finansów

w latach 1991-1992    Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Polityki Nadzorczej, Narodowy Bank Polski

w latach 1991-1992    Członek Komisji Papierów Wartościowych

w latach 1992-1994    Kierownik Projektów, Creditanstalt Financial Advisers SA

w latach 1996-1997    Członek Rady Nadzorczej, ING Barings Securities sp. z o.o.

w latach 1998-2000    Dyrektor, ING Barings

w latach 1995-2000    Senior Officer, Zastępca Dyrektora, Dyrektor Departamentu, Departament Rynków Kapitałowych i Finansowania Strukturyzowanego, ING Bank N.V., Oddział w Warszawie (od 1997: ING Barings)

w latach 2000-2004    Senior Bankier, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

w latach 2004-2008    Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Magellan sp. z o.o./Magellan SA 

w latach 2008-2009    Dyrektor Zarządzający, OrsNet sp. z o.o. 

w latach 2009-2010    Wiceprezes Zarządu, Sfinks Polska SA

w latach 2010-2012    własna działalność gospodarcza obejmująca usługi doradcze, własne inwestycje kapitałowe oraz produkcyjne

 

pliki cookie
29.01.2016
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Fair Play Solidna firma GPW