Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Zarząd

dr Dariusz Strojewski
Prezes Zarządu, CEO

zarządza Działem Sprzedaży i Biurem Zarządu oraz obszarami Relacji Inwestorskich, Audytu Wewnętrznego, IT i Marketingu/PR.

Dariusz Strojewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Fizyki  Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, który ukończył 
w roku 1984. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1986-1987   Asystent, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej

w latach 1987-1992 Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt, Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa

w latach 1990-1991    Starszy Specjalista, Ministerstwo Finansów

w latach 1991-1992    Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Polityki Nadzorczej, Narodowy Bank Polski

w latach 1991-1992    Członek Komisji Papierów Wartościowych

w latach 1992-1994    Kierownik Projektów, Creditanstalt Financial Advisers SA

w latach 1996-1997    Członek Rady Nadzorczej, ING Barings Securities sp. z o.o.

w latach 1998-2000    Dyrektor, ING Barings

w latach 1995-2000    Senior Officer, Zastępca Dyrektora, Dyrektor Departamentu, Departament Rynków Kapitałowych i Finansowania Strukturyzowanego, ING Bank N.V., Oddział w Warszawie (od 1997: ING Barings)

w latach 2000-2004    Senior Bankier, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

w latach 2004-2008 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Magellan sp. z o.o. /Magellan SA 

w latach 2008-2009    Dyrektor Zarządzający, OrsNet sp. z o.o. 

w latach 2009-2010    Wiceprezes Zarządu, Sfinks Polska SA

w latach 2010-2012    własna działalność gospodarcza obejmująca usługi doradcze, własne inwestycje kapitałowe oraz produkcyjne


Marlena Panenka-Jakubiak

Członek Zarządu, CFO

kieruje Działem Finansów (obszary: Ryzyka, Controllingu, Księgowości, Relacji Inwestorskich) oraz Działem Prawnym Spółki i Zespołem Wsparcia Komitetu Audytu.

Marlena Panenka-Jakubiak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praktycznego Zarządzania Finansami.

Z M.W. Trade SA związana jest od 2010 roku; od początku 2014 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Controllingu i Ryzyka. Jako wieloletni członek Komitetu Inwestycyjnego M.W. Trade SA Marlena Panenka-Jakubiak ocenia i rekomenduje projekty inwestycyjne, ma czynny wpływ na rozszerzanie oferty produktowej Spółki, kreuje schematy transakcji w kontekście compliance; na co dzień odpowiada także m.in. za: zarządzanie portfelem wierzytelności oraz nadzór nad jego wyceną, strukturyzację transakcji, płynność finansową, budowanie modeli zarządczych, pozyskiwanie i dywersyfikację źródeł kapitału, tworzenie i implementację procedur oraz audyt.

Ekspercką wiedzę zdobyła w sektorze finansowym i inwestycyjnym. I tak w latach 2009–2010, jako Analityk w Global Credit Development Fund Polska sp. z o.o., zaangażowana była w budowę modeli budżetowych i opłacalności inwestycji, przeprowadzała analizy potencjału rynku, odpowiadała za obszary sprawozdawczości finansowej, uczestniczyła w rozwoju przedsięwzięć krajowych, jednocześnie zapewniała wsparcie bieżące projektów zagranicznych. Wcześniej, w latach 2008–2009, Marlena Panenka-Jakubiak, pełniąc funkcję Specjalisty ds. Analiz i Rozliczeń w Euro Debt Group sp. z o.o., stworzyła od podstaw Dział Analiz i Rozliczeń tej spółki oraz wprowadziła w niej procedury wewnętrzne. Obowiązki Marleny Panenki-Jakubiak na tym stanowisku obejmowały w szczególności: analizy portfela należności i długu finansowego, planowanie i kontrolę transakcyjnych przepływów pieniężnych, kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczania kontraktów. 

Fair Play Solidna firma GPW