Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
 

■      RR2021 – 11/3/2022 roku

■      1Q2022  – 13/5/2022 roku

■      1H2022  –  12/8/2022 roku

■      3Q2022  –  10/11/2022 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA:


■       

Dywidenda:

Fair Play Solidna firma GPW